Nhà khoa học Việt tìm ra chất ức chế cỏ dại xâm lấn từ vỏ trấu

Cây cỏ lồng vực nước và cây goldenrod từng gây hại trên các đồng lúa khắp thế giới bị ức chế bởi bốn hợp chất từ trấu gạo. Lần đầu tiên một nghiên cứu của các nhà khoa học người Việt đã tìm ra bốn hoạt chất có khả năng ức chế thực vật xâm lấn từ vỏ trấu...
Cultural shocks when studying in Japan

Cultural shocks when studying in Japan

Studying in Korea is the choice of many young people today. So, what is the total cost of studying in Korea in 2019 including the fees for parents, students and students to make suitable financial plans for themselves? Today Khai Xuan will help you to clearly analyze...